24/5/2024

Begin 2024 heeft Efectis Nederland meerdere brandproeven uitgevoerd in de Leonardtunnel (LEO-1) in België. De testen werden uitgevoerd in de boven gelegen tunnel met een lengte van ongeveer 80 meter onder het Leonard-kruispunt.

Vorig jaar heeft Efectis Nederland in de laagstgelegen tunnel (LEO-2) brandproeven uitgevoerd. Dit jaar was de andere tunnel (LEO-1) aan de beurt. De tunnels dateren uit de jaren zeventig en uitgebreide renovatiewerkzaamheden zijn nodig om hun levensduur te verlengen. De brandwerendheid van de Leonardtunnel is een belangrijk onderdeel van dit renovatieproject.

In de Leonardtunnel (LEO-1) zijn ook deze keer twee brandproeven uitgevoerd. Eén verticale brandproef op de buitengevel van de tunnel en één horizontale brandproef tegen de dakconstructie van de tunnel. Het doel van de brandproeven is om het spatgedrag van het beton te bepalen. De hoofdvraag is daarom; bij welke temperaturen gaat het beton spatten? Doormiddel van het inzetten van de MobiFire® mobiele brandwerendheidsoven kan daar antwoord op worden gegeven.

Om de brandproeven goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat het kale beton vlak is en zonder eventuele schades o.i.d. Hiervoor worden de afwerkingspanelen (mits deze aanwezig zijn) van de tunnel vaak gedemonteerd zodat het kale beton aan de oppervlakte komt. Op het kale beton wordt een brandwerende plaat van geringe dikte aangebracht van ongeveer 1250 x 1250 mm. Voor de brandproef wordt een ondermaatse plaat uitgekozen om goed te kunnen zien wat de temperatuurstijging is aan het betonoppervlakte. In het beton, vlak onder het oppervlak van het beton worden thermokoppels geïnstalleerd die de temperaturen nauwkeurig kunnen meten.

Tijdens de brandproef wordt – naast het stoken van de MobiFire® volgens de RWS-brandcurve – het proefstuk geobserveerd door de projectleider. Als het beton gaat spatten dan is dat hoorbaar en ook af te lezen in de metingen. Na het (eventueel) spatten van het beton wordt de brandproef afgebroken om meer schade aan de constructie te voorkomen.

Met de verzamelde gegevens kan vervolgens de dikte van de brandwerende beplating worden berekend. De eisen die worden gesteld aan de brandwerendheid voor de tunnel bepalen uiteindelijk hoe dik het brandwerend systeem moet worden om de juiste brandwerendheid te behalen.

De MobiFire® is uitermate geschikt om op locatie brandproeven uit te voeren. Dit komt doordat de MobiFire® flexibel inzetbaar is en daarom zeer efficiënt te gebruiken is voor tunneltesten op locatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mitchell Kok