In de markt wordt veel gebruik gemaakt van Efectis beoordelingen om het vaak voorkomend verschil tussen een test en de realiteit te onderbouwen. Om de kwaliteit van onze beoordelingen verder te verhogen en een kwaliteitslat in de markt te leggen hebben Peutz en Efectis “spelregels” opgesteld over de bron documenten die aan onze beoordelingen ten grondslag liggen.

 

Eisen aan rapporten als basis voor beoordelingen of verzamelrapporten

1.   Projectspecifieke beoordelingen voor nieuwbouwprojecten (geldig zolang gebruik en/of indeling van gebouw niet verandert en de regelgeving gelijk blijft)

 • Uitsluitend op basis van een of meer testrapporten volgens de Europese norm.
 • Alleen gebruik van testrapporten van aantoonbaar geaccrediteerd en onafhankelijk laboratorium aangesloten bij EGOLF.
 • Het betreffende rapport mag geen eerdere beoordeling zijn (het stapelen van beoordelingen is dus niet toegestaan).
 • De deskundigenbeoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op testrapporten en/of EXAP-rapporten.
 • De volgende zin zal in het rapport opgenomen worden: “De vraagstelling kan niet worden beantwoord middels DIAP/EXAP. Deze rapportage betreft derhalve een Expert Judgement of Deskundigenuitspraak. Efectis Nederland/Peutz verklaart dat dit rapport een gelijkwaardige oplossing voorstelt”.

2.   Generieke beoordelingen op basis van een of meer rapporten (geldigheidsduur 3 jaar)

 • Beoordeling wordt uitsluitend opgesteld wanneer deze niet op basis van een DIAP/EXAP-regel uitgevoerd kan worden.
 • Op basis van een of meer testrapporten volgens de Europese norm.
 • Alleen gebruik van test- en classificatierapporten van een aantoonbaar geaccrediteerd en onafhankelijk laboratorium aangesloten bij EGOLF.
 • Het betreffende rapport mag geen eerdere beoordeling zijn (het stapelen van beoordelingen is niet toegestaan).
 • Voor producten waarvoor CE-markering verplicht is, worden geen generieke beoordelingen opgesteld.
 • De volgende zin zal in het rapport opgenomen worden: “De vraagstelling kan niet worden beantwoord middels DIAP/EXAP. Deze rapportage betreft derhalve een Expert Judgement of Deskundigenuitspraak. Efectis Nederland/Peutz verklaart dat dit rapport een gelijkwaardige oplossing voorstelt”.

3   Verzamelrapporten (geen nieuwe beoordeling, geldigheidsduur 3 jaar)

 • Op basis van een of meer testrapporten volgens de Europese norm.
 • Alleen test- en classificatierapporten, EXAP-rapporten en generieke beoordelingen van een aantoonbaar geaccrediteerd en onafhankelijk laboratorium aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • Verzamelrapport wordt gebaseerd op test- en classificatierapporten, EXAP-rapporten en generieke beoordelingen.
 • Een verzamelrapport bevat nooit nieuwe beoordelingen en/of conclusies.
 • De volgende zin zal in het rapport worden opgenomen: “Een verzamelrapport is een verzameling van test- en classificatierapporten, EXAP-rapporten en generieke beoordelingen. In een verzamelrapport staan geen nieuwe beoordelingen of conclusies. Een verzamelrapport op zichzelf is geen verklaring voor een gelijkwaardige oplossing”.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Micha de Jong [micha.dejong@efectis.com]

Zie ook:

Deskundigenverklaring: Efectis en Peutz komen met eenduidige richtlijnen

TERUG NAAR NIEUWS