17/3/2021

Het Leger des Heils is een internationale beweging die vanuit een Christelijke achtergrond zonder enige vorm van discriminatie tracht de menselijke nood te lenigen. Als deel van deze zorg biedt het Leger des Heils opvangplaatsen aan voor kwetsbare groepen mensen in de samenleving.

Om dit te kunnen doen zijn er natuurlijk locaties en middelen nodig die vaak door donatie beschikbaar worden gesteld. In 2020 ontving het Leger des Heils als donatie een grote hoeveelheid matrassen, kussens en overige bedtextiel, maar om deze donatie verantwoord in te zetten was het nodig meer kennis op te doen over het brandgedrag van de producten. Brandveiligheid wordt door het Leger des Heils zeer serieus genomen en met een groeiend aantal locaties wordt het belang van een brandveilige omgeving ook steeds groter.  

Coen Goudriaan, medewerker bij het Leger des Heils, heeft daarom contact opgenomen met Efectis met de vraag of zij van dienst kan zijn, waarop Efectis heeft besloten de mouwen op te stropen en hier kosteloos ondersteuning voor te bieden. Efectis, met meer dan 65 jaar ervaring  in het uitvoeren van brandtesten en brandveiligheid, heeft als doel een bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving. Het ondersteunen van het Leger de Heils past goed binnen ons doel en mogelijkheden.

Om een beeld te schetsen van het brandgedrag  in combinatie van het matras, het dekbed en het bedtextiel heeft Efectis 3 testscenario’s bedacht die in de praktijk voor kunnen komen. Daarbij is de testmethodiek gebruikt die ook wordt toegepast op de bepaling van het brandgedrag van beklede stoelen.

Het resultaat van het onderzoek helpt het Leger des Heils met het beleid voor de inzetbaarheid van de donatie aan materialen, waardoor er meer mensen geholpen kunnen worden aan een veilige leefomgeving.

Contact: Bauke Knottnerus – bauke.knottnerus@efectis.com