Nieuws pagina

Overzicht

Nieuws en updates

17.3.2021 Efectis ondersteunt Leger des Heils met verbeteren van de brandveiligheid Het Leger des Heils is een internationale beweging die vanuit een Christelijke achtergrond zonder enige vorm van discriminatie tracht de menselijke nood te lenigen. Als deel van deze... Lees verder
2.3.2021 Samenvatting van Onderzoek (SvO) - opname in Efectis database Met ingang van 2021 is de Sdu gestopt met de uitgave van de Brandveiligheidsindex. Het handboek werd jaarlijks geactualiseerd waarin de op dat moment geldige SvO’s staan vermeld.... Lees verder
25.1.2021 Persbericht Samen werken aan een brandveilige wereld! Overname van KRID ingenieurs | brandveiligheid BV door Efectis Nederland BV. Met ingang van januari 2021 is Krid onderdeel geworden van Efectis... Lees verder
18.11.2020 Hoe brandbaar zijn coronaschermen eigenlijk? We zien ze iedere dag in de supermarkt, op kantoor en aan balies: Coronaschermen. Sinds maart hangt het land vol met allerlei harde en flexibele kunststofschermen om ons... Lees verder
21.10.2020 BEZOEKERS VOORSCHRIFTEN / VISITORS REGULATIONS Efectis Nederland stelt zich als doel te zorgen voor een veilige & gezonde werkomgeving. Daarom zijn er in deze periode naast de reguliere veiligheidsinstructies aanvullende voorschriften voor onze... Lees verder
10.9.2020 Revision RWS test procedure for concrete tunnel linings September 1, 2020, RWS and Efectis Nederland publish the 3rd version of the test procedure. The new name, “Fire testing procedure for concrete tunnel linings and other tunnel... Lees verder
30.6.2020 MOBIFIRE - Mobiele oventest uitgevoerd in Leiden Tunnels vormen een essentieel onderdeel van de weg- en spoorinfrastructuur. Tunnels maken het mogelijk goederen en diensten met elkaar te verbinden en economische regio’s te laten groeien. Daarom... Lees verder
3.12.2018 Efectis ontwikkelt nieuwe test voor luchtdoorvoerroosters Efectis heeft inmiddels ook de mogelijkheid om testen uit te voeren op de brandwerendheid van air transfer grilles (ATG’s) oftewel luchtdoorvoerroosters. Deze  nieuwe testnorm EN 1364-5 is geschikt... Lees verder
8.10.2018 Fire Information Exchange Platform (FIEP) Efectis recently signed a contract with the European Commission to form the Technical Secretariat for the Fire Information Exchange Platform (FIEP). The objective of the Fire Information Exchange... Lees verder
1.10.2018 Eerste mijlpaal: Efectis reikt als Notified Certification Body eerste certificaat uit Efectis Nederland is sinds 2018 aangewezen als Notified Certification Body voor testactiviteiten (nr. 1234). Dit werd deze zomer beklonken met het afgeven van hun eerste certificaat van prestatiebestendigheid.... Lees verder
31.1.2018 Nieuwe ExAp's voor sandwichpanelen wanden en plafonds Afgelopen maand is er ingestemd met de nieuwe ExAp’s (Extended Applications) voor sandwichpanelen wanden (FprEN 15254-5:2017) en plafonds (FprEN 15254-7:2017). In april 2018 worden deze nieuwe ExAp’s verwacht... Lees verder
11.11.2016 EFTP for concrete structures in Oil & Gas, Petrochemical and Chemical installations In the oil & gas industry, a long tradition exists with regard to fire protection of structures. Steel structures are protected with proven systems that are evaluated according... Lees verder