30/6/2020

Tunnels vormen een essentieel onderdeel van de weg- en spoorinfrastructuur. Tunnels maken het mogelijk goederen en diensten met elkaar te verbinden en economische regio’s te laten groeien. Daarom is het belangrijk om de tunnel te beschermen tegen extreme hitte die ontstaat bij brand in een tunnel.

Om te onderzoeken of tunnels deze extreme temperaturen kunnen weerstaan ​​en of de tunnel hersteld kan worden na brand heeft Efectis de Mobifire ontwikkeld. De Mobifire voert kleinschalige in-situ tests uit in bestaande tunnels en helpt tunnelbezitters bij het ontwerpen van corrigerende maatregelen om de betonnen ondersteunende constructie te beschermen.

Efectis Nederland heeft deze zomer een serie testen uitgevoerd in de Stationspleintunnel in Leiden. Er zijn tests uitgevoerd om zowel betongedrag te onderzoeken als om te beoordelen welk beveiligingssysteem nodig zou zijn om te voldoen aan de vereiste tijdsblootstelling aan de RWS-brandcurve die oploopt tot 1350 graden Celsius. In de huidige situatie moet de tunnel 30 minuten brand doorstaan, maar aangezien de gemeente Leiden op zoek is naar verdere ontwikkeling van het gebied, inclusief een gebouw bovenop de tunnel, worden de criteria mogelijk verhoogd naar 60 minuten. Kijk voor meer informatie over de stadsplannen op https://investereninleiden.nl/projecten/stationsgebied/.

 Voordelen van testen met de Mobifire zijn:
• De mogelijkheid om in bestaande gebouwen te testen
• Test van de situatie zoals deze werkelijk is (druk, weersinvloeden etc.)
• Schade is herstelbaar na een test (semi-destructief)

Neem voor meer informatie over Mobifire-testen contact op met jos.bienefelt@efectis.com