1/12/2022

Het Europese brandclassificatiesysteem EN 13501-1 wijst een serie testmethodes aan voor het realiseren van de brandklassen A1 t/m F. Voor elke brandklasse, uitgezonderd de klassen E en F, zijn twee testmethodes nodig voor het realiseren van een brandklasse A1, A2, B, C of D.

De aangegeven testmethodes in deze norm zijn de ontvlambaarheidstest (EN ISO 11925-2), de Single Burning Item (SBI) test (EN 13823), de Flooring Radiant Panel (FRP) test (EN ISO 9239-1), de calorische bom test (EN ISO 1716) en de onbrandbaarheidstest (EN ISO 1182).

Deze test kan al binnen de Efectis Group worden uitgevoerd maar vanaf november is deze testmethode ook beschikbaar bij Efectis Nederland. Door de coronapandemie heeft het lang geduurd vanwege de levering van een specifiek onderdeel (lees elektrisch component).

Er loopt nu een proces, dat al gestart is tijdens deze opstartperiode, om deze testmethode op onze lijst van geaccrediteerde verrichtingen te krijgen. Na het realiseren van deze accreditatie is het mogelijk een geaccrediteerde A1 classificatie uit te schrijven met een RvA label. De onbrandbaarheidstest die nu beschikbaar is gekomen voldoet volledig aan de nieuwe EN ISO 1182-2020 versie.

Bij deze testmethode worden kleine proefstukken gebruikt met iets strakkere afmetingen, namelijk Ø45 mm(+0-2 mm) x 50 mm (+0-3 mm), (voorheen een hoogte van 50±3 mm). Voor een volledige reeks zijn vijf van dergelijke proefstukken nodig. De proefstukken worden in een verticale schachtoven met verwarmingselement, met rondom isolatie geplaatst waarin een temperatuur heerst van 750ºC.

In de nieuwe normversie van 2020 zijn enkele modificaties doorgevoerd. Waaronder zoals aangegeven de proefstuk afmetingen. De binnenafmetingen van de oven zijn 100 x 150 mm (d x h). De proefstukhouder is ook nader gedefinieerd en moet regelmatig gecontroleerd worden op gewicht (15±2 gram). Opvallend is dat de oven nu voorzien is van twee temperatuursensoren i.p.v een enkele. Deze zijn gepositioneerd vlak langs de wanden van de oven. De extra sensor zorgt voor een betere controle van de homogene temperatuur die nodig is om het ingebrachte proefstuk gelijkmatig van buiten naar binnen (de kern van het proefstuk) op te warmen.

De minimale en maximale temperatuur in de oven aangegeven als Tmin en Tmax zijn gebonden aan een minder strak temperatuur regime door de implementatie van een aangepaste formule. De maximaal toelaatbare temperatuur verdeling over de hoogte van de oven is hierdoor iets ruimer gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ajo Lock of Bauke Knottnerus