31/1/2018

Afgelopen maand is er ingestemd met de nieuwe ExAp’s (Extended Applications) voor sandwichpanelen wanden (FprEN 15254-5:2017) en plafonds (FprEN 15254-7:2017). In april 2018 worden deze nieuwe ExAp’s verwacht (EN 15254-5:2018 en EN 15254-7:2018). Hierin hebben enkele belangrijke wijzigingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld de maximale overspanningslengte van panelen toegepast in wanden.

Vanaf 1 januari 2018 worden door Efectis Nederland de nieuwe normen gehanteerd. Efectis documenten op basis van EN 15254-5:2009 en EN 15254-7:2012 zijn met ingang van deze datum niet meer geldig. Efectis documenten op basis van FprEN 15254-5:2017 en plafonds FprEN 15254-7:2017 blijven geldig totdat de nieuwe normen officieel in werking treden, daarna zullen deze documenten herzien moeten worden.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nederland@efectis.com