Algiers Metro Hat 1’in ek bölüm 1 inşası sırasında, Efectis’ten COLAS Rail için var olan hattın doğusunda planlanan istasyonlarda duman tahliyesi mühendisliği çalışmaları gerçekleştirmesi istendi. Planlanan duman tahliyesi sistemi temelde platform alanlarına odaklandığından, COLAS Rail Efectis’in genel verimlilik çalışması yapmasını istemişti.

Bu çalışmanın parçası olan dört inşaat sahası Bachdjarah 1, Bachdjarah 2, El Harrach Centre ve El Harrach Gare yer altı istasyonlarını içeriyordu. Bu “katedral” tarzı istasyonlar 120 ila 140 metre platform uzunluğuna sahip olup, 20 metre yüksekliğe kadar çıkabilen birden fazla seviyeden (bir platform seviyesi, bir veya iki asma kat seviyesi ve bir bilet seviyesi) oluşuyordu.

COLAS Rail’in talebi üzerine, çalışma U.S. NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems (ABD Ulusal Yangından Korunma Birliği Sabit Hatlı Raylı Toplu Taşıma Sistemleri İçin Standart) (kritik sıcaklıklar ve akışlar, kabul edilebilir görünürlük, zehirli gaz yoğunluğu) kriterleri kullanılarak ve Fransız kamu kuruluşları ve binaları yönetmeliğinde (ERP) belirlendiği üzere duman tahliyesi mühendisliği çalışmaları temel alınarak yürütüldü.

Çalışmanın başında, öncelikle incelenecek en ilgili durumları belirlemek üzere ön risk analizi yapılması gerekiyordu. Olası her bir senaryo için Efectis farklı proje ortakları ile birlikte şu özelliklerin tanımlarını oluşturdu: yeni oluşan yangının konumu ve geometrisi, yangının kaynağı, maksimum ısı kapasitesi, yangının kinetik gelişimi, hava girişi ve havalandırma ve yangından korunma cihazlarının tepki süreleri.

Bunun yanı sıra, çalışma aynı zamanda istasyonlardaki dumanın nasıl giderileceği ile ilgili olarak havalandırmanın bütün tünel sistemi üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurdu. Bu amaçla, COLAS Rail SES (Metro Ortam Simülasyonu) kodunu kılavuz olarak kullanarak yeraltı ağının 1D modelini oluşturdu.

Tüm varsayımlar doğrulandıktan sonra, çeşitli potansiyel yangın oluşumu durumlarının bilgisayar ortamında simülasyonu oluşturmak amacıyla proje yönetim ekibi tarafından sağlanan 2 boyutlu çizimler kullanılarak istasyonların 3 boyutlu modelleri oluşturuldu. Amaç, yangın durumunda yolcuların tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri ortama bağlı koşulları anlamaktı.

Bilgisayar simülasyonundan elde edilen sonuçların analizi, FDS (Yangın Dinamikleri Simülatörü) kodu kılavuz olarak kullanılarak gerçekleştirildi ve bu sayede yolcu tahliyesi için en etkili güvenlik yöntemlerini sunmak amacıyla pek çok farklı duman tahliye yöntemlerinin etkinliği karşılaştırıldı.