2012 yılında Efectis ANDRA (Fransız Radyoaktif Atık Yönetimi Kurumu) tarafından yürütülen Cigéo projesine katıldı. Cigéo projesi, kullanılan yakıtın ve yüksek (HL) ve orta düzeyli, uzun süreli atıkların (IL-LL) derin jeolojik imhasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu, ANDRA tarafından gerçekleştirilen ve depolama geri döndürmenin yanı sıra uzun süreli depolamaya yönelik operasyonel güvenlik sağlayan araştırma ve çalışmaların sonucudur.

2012’de proje iki Fransız şirketi Technip ve Ingérop’tan oluşan ANDRA ve GAIYA oluşumu ile endüstriyel tasarım aşamasına girmiştir. GAIYA, Cigéo’nun nükleer alanlarına ilişkin yangın koruma araştırmaları için Efectis’in yeteneklerinden yararlandı. Yangın güvenliği, hem nükleer güvenlik hem de inşaat halindeki alanların yanı sıra operasyon alanlarındaki personel ve itfaiyecilerin güvenliği açısından da Cigéo için önemli bir konu olmuştur.

2012 yılında projenin hazırlık aşamasında GAIYA tarafından yürütülen araştırmalar ile tasarımın genel mimarisi, operasyonel alanların, ekipman ve tesis organizasyonunun keşfi ve yapı zaman çizelgesi belirlemesi ile genel bütçe incelemeleri gözden geçirildi.Yangın ile ilgili alanlarda, tasarım taslakları temel gereksinimlerin özetlenmesine, yangın tehlikelerini kontrol altına almaya yönelik farklı çözümlerin karşılaştırılmasına ve bölümlendirme ile yangın havalandırması prensiplerini belirlemeye yardımcı oldu.

2013-2014 yılları arasında Efectis GAIYA oluşumu ile birlikte alt yüklenicilerini seçmiştir ve dört yıl boyunca tüm yangın riski değerlendirmelerinin teknik onayından sorumlu olarak görev yapacaktır. Onayın ardından Cigéo tesislerinin inşaatı 2019 yılından sonra başlayacak şekilde planlanmıştır ve ANDRA’nın Cigéo’yu 2025’te hizmete sokması beklenmektedir.

Efectis’in bu projeye katkısı, yangın riski analizi, yangın çıkması halinde duman boşaltma ve havalandırma, yangın yayılım modellemesi, yapıların yangın davranışı ve yangın güvenlik ekipmanlarının performansı gibi çok sayıda olanak sağlamıştır. Tüm bu çalışmalarda tünel, maden ve nükleer tesislerinde yangın davranışları ele alındı. Efectis’teki bir grup özel uzman bu benzeri olmayan proje için GAIYA ve ANDRA’ya uygun çözümler sundu.

2013 yılında Efectis radyoaktif atıklara yönelik beton koruma muhafazasına ilişkin ilk yangına karşı dayanım testini gerçekleştirmek üzere seçilmişti, ardından 2014 yılında yangın çıkması durumunda yangına karşı dayanım verimliliğini doğrulamak için ANDRA ile özel yangın testlerini belirledi.

Bu projede sağlanan hizmet türleri: