Efectis is in 2012 betrokken geweest bij het Cigéo-project, dat geleid wordt door ANDRA, het Franse agentschap voor beheer van kernafval. Het doel van het Cigéo-project is het mogelijk maken van diepe geologische berging van verbruikte splijtstof en hoogradioactief en langlevend middelradioactief afval. Het project komt voort uit onderzoek van ANDRA naar het waarborgen van operationele veiligheid bij zowel langetermijn- als tussentijdse opslag.

In 2012 bereikten ANDRA en GAIYA (een samenwerkingsverband van de Franse bedrijven Technip en Ingérop) met het project de industriële ontwerpfase. Voor brandveiligheidsstudies naar de nucleaire ruimten van het Cigéo-project maakte GAIYA gebruik van de kennis van Efectis. Brandveiligheid is een grote uitdaging binnen het Cigéo-project, zowel met betrekking tot nucleaire veiligheid als de veiligheid van personeel en brandweer en zowel in gebieden die al in gebruik zijn genomen als gebieden die nog in ontwikkeling zijn.

Gedurende de voorbereidingsfase van het project in 2012 werden onder leiding van GAIYA de overkoepelende constructie van het ontwerp, de operationele aspecten, de uitrusting en inrichting van de locatie, de tijdlijn van de bouw en het totale budget onderzocht.

Voor de brandaspecten werden schetsontwerpen gebruikt om een overzicht te krijgen van de fundamentele eisen, om verschillende oplossingen voor brandrisico’s te vergelijken en om de principes van segmentering en ontluchting te definiëren.

Efectis is nu samen met GAIYA begonnen met het selecteren van onderaannemers en is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de technische goedkeuring van alle brandrisicobeoordelingen. Na goedkeuring zal in 2019 worden begonnen met de bouw van de opslagplaats Cigéo. De planning is dat ANDRA Cigéo in 2025 in gebruik zal nemen.

Efectis brengt bij dit project een grote verscheidenheid aan kennis in op het gebied van o.a. brandrisicoanalyse, rookafvoer en ventilatie in geval van brand, modellering van brandontwikkeling, brandgedrag van constructies en het functioneren van brandbestrijdingsapparatuur, dit alles met brandgedrag in tunnels, mijnen, nucleaire installaties, etc. in het achterhoofd. Een groep toegewijde experts van Efectis helpt GAIYA en ANDRA met het vinden van passende oplossingen voor dit unieke project.

Efectis werd in 2013 ook ingeschakeld voor het eerste brandwerendheidsonderzoek van de betonnen beschermende verpakking van het kernafval, met als doel om samen met ANDRA in 2014 een specifieke serie van brandtesten te definiëren waarmee de brandwerendheid beoordeeld kan worden.

Diensten verleend voor dit project: