Efectis Fransa, « PPRT » (Teknolojik riskleri önleme planı) araçları ve yöntemlerinin geliştirilmesi için binaların termal etkilere karşı hasar risklerinin belirlenmesi hakkında teknik kılavuzlar hazırlar ve aşırı basınç kılavuzlarının hazırlanmasında etkin bir biçimde katkıda bulunur.

Total ve EDF, Dunkerque’deki petrol deposuna ait « PPRT » (Teknolojik riskleri önleme planı) için yaptıkları ortak çalışma kapsamında, Efectis’i Gravelines nükleer santralinin Flandres Petrol Deposu’ndaki kontrolden çıkma, nafta yangını ve tank patlaması durumlarındaki termal etkiler ve aşırı basınç karşısındaki hasar risklerinin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olması için görevlendirmiştir.

Bu çalışma iki analiz aşamasını kapsar :

Kullanılan metodoloji aşağıdaki analiz aşamalarını içermektedir.

Yürütülen analiz, tehlikeli bir durum olması halinde binalar ve nükleer santralin alt yapısına yönelik oluşacak risklerin aydınlatılmasına olanak tanır. Her binanın hasar riski analizi kayıtlar altında incelenmiştir.