CEA (Fransız Alternatif Enerji ve Atom Enerjisi Kurumu), “500T press” bölme elemanlarının yangına dayanıklılığını ASN’ye (Nükleer Güvenlik Otoriteleri) kanıtlamak amacıyla yangın performansını araştırdı. Bu araştırmada incelenen duvarlarda varillerin geçmesini sağlayan ancak aynı zamanda kontrol altında tutmaya da yardımcı olacak 5 adet dairesel kapak vardır.

Çalışma, elemanların yapılarını göz önüne alarak ve kapaklarda gerçekleştirilecek uyarlamaları sınırlandırmak amacıyla olası yangının minimum hasar vermesini sağlamak üzere farklı, gerçek yangın senaryoları düşünülerek yapılmıştır. Isı aktarımı değerlendirmeleri ve yerinde uygulanmış, uyarlanmış güçlendirmeler (yangın dayanımını artıran contalar, gerekli korumalar vs. eklenmesi) ile bağlantılı olarak; çalışma söz konusu kapağın sıkışmasını önlemeye yardımcı olur.

CADARACHE merkezi kullanım veya modifikasyon halinde yirmi kadar nükleer tesise sahiptir.
Bu tesisler arasında 37 numaralı nükleer tesis atık işleme istasyonları sayesinde CEA tesislerinden gelen katı atıkları işlemektedir.

Bu radyoaktif atıklar, fiziksel ve radyolojik olarak denetlenmekte, ardından radyoaktivite seviyelerine göre aşağıdaki yerlerden birine yönlendirilmektedir:

Gerçekleştirilen görevler

Mevcut elemanların sayısını belirlemek için tesise ziyaret.