25/1/2021

Samen werken aan een brandveilige wereld!

Overname van KRID ingenieurs | brandveiligheid BV door Efectis Nederland BV.

Met ingang van januari 2021 is Krid onderdeel geworden van Efectis Nederland.

Met meer dan 65 jaar ervaring is Efectis een wereldwijd erkent bedrijf en brengt alle vaardigheden op het gebied van brandveiligheid samen voor testen, engineering en digitale modellering van brand, certificering en inspecties (audits), training en expertise.

Op kleine of grote schaal, van bouwtekening tot oplevering, van materiaal tot constructie, Efectis is in staat de brandprestaties (brandwerendheid, materiaalgedrag, blusinstallaties, apparatuur..) van uw producten, systemen of uw project in zijn geheel te beoordelen en kwalificeren, en dit voor elk werkterrein (Openbare gebouwen, Hoogbouw; gebouwen, woningen, nucleair, transport, infrastructuur, tunnels, industriële en opslagprocessen, kantoren …).

De wereld vraagt in toenemende mate om brandveiligheid.
Brandveiligheid van gebouwen is belangrijk voor eigenaren en de gebruikers ervan met als doel het risico en de gevolgen van brand tot een minimum te beperken.

Het is van cruciaal belang om materialen te gebruiken en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat bij brand zo min mogelijk schade ontstaat. Een brandveilig gebouw komt echter niet vanzelf tot stand. Om dat te bereiken en de schade aan mens en materieel te beperken, is het essentieel om in de ontwerpfase, tijdens de bouw en na oplevering duidelijke eisen te stellen.

Krid ingenieurs | brandveiligheid is specialist in brandveiligheid en bouwtechniek. Tot haar opdrachtgevers behoren nationale en internationale bedrijven met grote complexe bouwprojecten maar ook ‘kleinere’ opdrachten. Brandveiligheid, installatie techniek, bouwfysica, akoestiek, wet- en regelgeving en BIM behoren tot de expertise van de Krid ingenieurs.

Het samenvoegen van de teams versterkt de capaciteiten van Efectis en sluit aan bij de wens om een brandveilige wereld te creëren, de kennis te bundelen, verder uit te breiden en know-how te delen. De markt vraagt steeds vaker om betrouwbaar advies.

Efectis blijft daarnaast uw belangrijkste onafhankelijke derde partij om de brandprestaties van uw product, systeem of constructie te testen en te beoordelen. Deze overname zal onze capaciteiten en reactiviteit versterken.